Direkt mail

Pro toho, kdo neví, co je to direkt mail, je třeba vysvětlení, že se jedná o službu, která je nástrojem přímého marketingu, tzv. direkt marketingu a jedná se takřka o přímý prodej koncovým zákazníkům.
Direkt mail ale využívá poštovních nebo distribučních služeb a v rámci nákupu adres z databází, oslovuje své potencionální klienty a to tím, že jim napřímo zasílá svoji nabídku, která může mít mnoho podob, od dopisu až po katalog nebo dárkový předmět, který by je měl informovat o vašich aktivitách a vzbudit zájem o služby, které jim tímto způsobem propagujete.

Realita

Dnes se direkt mail využívá stále hojnějším způsobem, ač některé firmy opouštějí od běžných tištěných propagací a oslovují svoje klienty v rámci on-line komunikace a místo dopisu obdrží email do své poštovní schránky. Jedná se o mnohem sofistikovanější řešení, které je ale třeba mnohem důkladněji připravit. Informujte se více na webových stránkách naší společnosti.