Einstein by pohořel

Každý člověk, prošedší základní školou jistě velice dobře zná onu slavnou rovnici E=m*c2. Je to dobře známá rovnice, kterou Albert Einstein sestavil v souvislosti se speciální teorií relativity. Stručně řečeno říká, že celková energie tělesa je při nepůsobení jiných vnějších sil dána součinem hmotnosti tělesa a rychlosti světla ve vakuu. To je teoretické množství energie, které lze z tělesa získat. Rovnice je to jednoduchá ve srovnání už například s rovnicí vyjadřující známou Pythagorovu větu.

Složitější, než byste čekali

To vše ale není nic proti rovnici, která vyjadřuje výpočet starobního důchodu v České republice.Všechny ty lidové povídačky, že na důchod se šetří posledních deset let práce a podobně jsou již dávno neplatné. Dnešní výpočet penze je tak složitý, že tomu nerozumí často ani sami úředníci na správě sociálního zabezpečení.