Užívejte si spokojeného důchodu


</div>
<p><html><head></head><body>Starobní důchod se skládá ze základní a procentní výměry, kdy základní výměra je stejná pro všechny důchodce a procentní výměra se vypočte individuálně podle doby pojištění. Žádost si musíte podat osobně a pokud nevíte, <a href=odchod do důchodu, veškeré informace vám poskytnou pracovníci české správy sociálního zabezpečení.

Zasloužený odpočinek

Při odchodu do důchodu musíte mít odpracováno určitý počet let, je to stanoveno zákonem. Budoucí důchodci se začnou zajímat touto oblastí až těsně před nárokem na penzi, není však na škodu zajímat se o tuto oblast už dříve z důvodu sehnání všech potřebných dokumentů a podkladů. Třeba brát na zřetel, že věková hranice pro odchod do důchodu se neustále zvyšuje, předejdete tak překvapení.