Všude dobře, všude nejlíp

Takto by se dalo parafrázovat známé úsloví, pokud se začneme zabývat zvláštní kategorií bydlení a to sekcí, která má zdánlivě si protiřečící dvouslovné označení – mobilní domy. Může se to samozřejmě zdát jako naprostý nesmysl. Vždyť i majetek se dělí na movitý a nemovitý. Ještě lépe to vynikne ve slovenštině. Nemovitost se označuje jako nehnutelnou. To proto, že se s takovým majetkem nedá hýbat. Což je ale paradoxem právě v případě, o němž jsme se zmínili.

Český výraz kontra svět

Označení, které pro bydlení, které lze stěhovat, používá mnoho zemí na západ od nás a které se snad časem i zde uchytí jako přesnější a nezavádějící, je jednoslovný název mobilheim. Vychází pochopitelně z němčiny a je jednoznačně určujícím, o co jde, takže se uchytil i jinde.